Art and education

art

AND

EDUCATION

Praca naukowa

Sztuka bycia nauczycielem – Kończyłam studia wówczas w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczn) na kierunku Wychowanie Plastyczne, więc, oprócz wszystkich przedmiotów o charakterze artystycznym, byłam przygotowywana do pełnienia roli nauczyciela. I zostałam nauczycielem akademickim.
Zajmuje się sztuka dziecka, koncepcją Edukacji przez sztukę ale bliskie są mi również działania o charakterze arteterapeutycznym .

Publikuję, uczestniczę w ważnych projektach naukowo – badawczych. 

Moje publikacje można znaleźć na stronie

bgbase.up.krakow.pl

art

AND

EDUCATION