Art and education

art

AND

EDUCATION

Praca artystyczna

Być artystą – Sztuka to moja pasja. Jestem malarką, więc najbardziej interesuje mnie kolor i jego symbolika . W swojej pracy artystycznej skupiam się na pięknie otaczającego mnie świata. 


Inspiracja, obserwacja natury, staje się dla mnie w akcie tworzenia malarską kombinacja barw na płótnie. To barwy, ogólny koloryt stają się najistotniejsze, a natura jest już jedynie pretekstem w poszukiwaniu swoistej harmonii malarskiej. Za pomocą palety barwnej i kształtu, artysta malarz, tak jak poeta za pomocą stylistycznych środków językowych, wyraża swoje własne „ja”. 


Cały czas szukam i według mnie to dobrze, że człowiek nie zamyka się w jednym medium, ale też poszukuje, pokazuje swoją różnorodność. Lubię poszukiwać, tworząc w różnych technikach, często eksperymentując.
Artysta za pomocą sztuki stara się wyrazić siebie, ale to ten drugi człowiek (odbiorca) inspiruje go po raz kolejny do działania.

art

AND

EDUCATION